ERKA Žatec s.r.o.

Lounská 3022, 438 01 Žatec, tel.: 415 711 026, mobil: 723 644 982, www.erka-zatec.cz

ERKA Žatec s.r.o.

Reference firmy

Referenční stavby jsou uvedeny na samostatných listech.

Pro informaci uvádíme:

 • Oprava mezidna filtrů - ÚV Jirkov (5/2004)
 • Rekonstrukce prameniště - Ostrov (8-10/2004)
 • Oprava a výměna potrubí tecnologické vody - ÚV Hradiště (5/2005)
 • Výměna drenážního systému odvodnění kalových polí - ÚV Jirkov (6/2005)
 • Výměna kanalizačního potrubí - ÚV Hradiště (8/2005)
 • Inženýrské sítě v rámci stavby Lázeňského domu Evženie - Klášterec nad Ohří (6/2005-6/2006)
 • Inženýrské sítě pro TESCO - Jirkov
 • Inženýrské sítě, kanalizace ul Mariánská - Podbořany (6/2006)
 • Vodovod pro 20 rodinných domků - lokalita Bezděkov (6-7/2006)
 • Gravitační a tlaková kanalizace V Alejích - Františkovy Lázně (2-7/2007)
 • Zasíťování pozemků (voda, plyn, kanalizace) pro výstavbu rodinných domků - Barborka Podbořany
 • Gravitační a tlaková kanalizace - Petrohrad (8-11/2007)
 • Zámečnické a ocelové konstrukce na zakázce Rekonstrukce ÚV - Souš v Jizerských horách (9/2007-2/2009)
 • Výstavba chodníku - Petrohrad (8-11/2007)
 • Vodovodní řady z artérských vrtů Fromin a Nealko - Česká Lípa (2007)
 • Rekonstrukce odkanalizování areálu včetně odlučovače ropných látek - středisko ZZN Dobroměřice (1-5/2008)
 • Demolice ČOV - Staňkovice u Žatce
 • Úprava nátoků surové vody - ÚV Hradiště 
 • Vodovodní a kanalizační řad ul. Nová - Kryry
 • Oprava trubních rozvodů v kalovém hospodářství v provedení nerez - ČOV
 • Oprava armatur, trubních rozvodů a sanace betonů - ČOV Velké Hamry (2008)
 • Stavební a zámečnické práce na zakázce Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II - I. etapa (9/2007-11/2008) 
 • Výstavba rodinného domu parc.č. 386/43 - Bezděkov vč. terénních úprav a komunikací (1/2008-12/2010)
 • Celková stavební úprava  - VDJ Místo (11-12/2008)
 • Protipovodňová opatření LN 05621 -  ČOV Postoloprty  (2008)
 • Oprava vnitřních omítek reakční nádrže a filtrace I. - ÚV Hradiště (2008)
 • Opravy provozních budov - ČOV Nová Ves v Horách, Bělušice, Zlatníky, Patokryje
 • Oplocení areálů - ČOV Nová Ves v Horách, Hora Sv. Kateřiny, Bělušice, ÚV Holedeč
 • Novostavba chodníků podél silnice I/27 - Strojetice (9-10/2008)
 • Výstavba tlakové kanalizace a převedení odp. vod do stokové sítě - LOGIT Podbořany (9-11/2008)
 • Rekonstrukce vodovodu ul. Partyzánská - Podbořany  (11/2008)
 • Tlaková kanalizační přípojka - Libočany (12/2008)
 • Inženýrské sítě pro výstavbu RD včetně komunikace, lokalita Skalka - Louny (2008-2009)
 • Rozšíření inž. sítí (vodovod a kanalizace) včetně zřízení přístupu k parcelám Na Rynečku - Louny
 • (5-6/2009)
 • Chodník ul. Husova - úsek od ul. Prokopova k ul. Jeronýmova - Louny (4-6/2009)
 • Rekonstrukce chodníku před č.p. 2643-8 včetně dopravních úprav, ul. Husova - Žatec (6-7/2009)
 • Zateplení RD Jungmannova 2958 - Žatec (4-5/2009)
 • Oprava části komunikací ul. Obránců Míru - Žatec (6-8/2009)
 • Kanalizační přípojky ul. Libočanská - Žatec (7/2009)
 • Rekonstrukce kanalizační přípojky MŠ Studentská - Žatec (7-8/2009)
 • Rozšíření inženýrských sítí ul. Pivovarská - Kryry (8-9/2009)
 • Vodovodní přípojka Obchodní centrum STOP SHOP - Žatec (8-10/2009)
 • Kolektor - rekonstrukce vodovodu Sídliště Jih - Žatec (8-11/2009)
 • Oprava silnice I/6, průtah Lubenec - Bílenec u Petrohradu (8-11/2009)
 • Zhotovení prostorové pergoly - zámečnické práce Park Ryneček Louny (10-11/2009) 
 • Rozšíření splaškové kanalizace - Holedeček u Žatce (11/2009)
 • Inženýrské sítě kasárna Podbořany - II. etapa lokalita I. (vodovod, kanalizace, plynovod, veř. osvětlení) (11-12/2009)
 • Rekonstrukce sítí - ÚSP Jiříkov (01/2010 - 10/2010)
 • Osazení nadzemního hydrantu - Barum, Kadaňská ul., Žatec (03/2010)
 • Zhotovení tlakové kanalizační přípojky - Libočanská, Žatec (03/2010)
 • Oprava dešťové kanalizace - Chlumčany (04/2010)
 • Odvodnění zpevněných ploch, přeložky vodovodu - Křižovatky silnic II/263 v průtahu Rumburkem (03/2010 - 10/2010)
 • Kabely NN - Radíčeves u Žatce (04/2010 - 07/2010) 
 • Zvýšení tlaku ve spotřebišti - Chlumčany, Vlčí (07/2010)
 • Oprava střechy budovy sytičů - ÚV Hradiště (07/2010- 08/2010)
 • Oprava zpevnění hráze - ÚV Meziboří (08/2010)
 • Demolice zbořeniště hospodářského stavení - Hlubany (08/2010)
 • Oprava vodní nádrže - Brloh (09/2010)
 • Částečná demolice rozestavěné školy v ulici Malínská, Žatec (09-10/2010)
 • Oprava hospodářského přísušenství Blšany (10/2010)
 • Oprava oplocení ÚV Meziboří (9-10/2010)
 • Zhotovení mostních zábradlí, Labská stezka (10-11/2010)
 • Stavební úprava zdroje, Ročov (11-12/2010)
 • Inženýrské sítě pro 34 RD v obci Dobroměřice (11/2010 - 03/2012)
 • Výstavba komunikace v areálu Swietelsky stavební s.r.o. Louny (4-5/2011)
 • Dílčí oprava provizorní komunikace k 18 RD v obci Bezděkov (5/2011)
 • Rozšíření VDJ Pšovlky (05-07/2011)
 • Rozšíření kanalizace s ČSOV Kryry, Hluboká cesta  (06-11/2011)
 • Oprava kalojemu ČOV Hrob (06-08/2011)
 • Oprava provozní budovy SčVK Podbořany (06-11/2011)
 • Oprava oplocení ČOV Louny ( (07-09/2011)
 • Oprava oplocení ČOV Bystřany (07-10/2011)
 • Zhotovení pochozích lávek ČOV Jimlín (8-9/2011)
 • Odstranění stodoly v k.ú. Hnojnice (09/2011)
 • Oprava potrubí slivu do vrtu DIAMO Stráž pod Ralskem (08-09/2011)
 • Oprava cesty na Dlouhé Louce, Osek (10/2011)
 • Výměna oken objektu vápenného hospodářství ÚV Hradiště (08-10/2011)
 • Stavební oprava VDJ Osek - Hrad (08-10/2011)
 • Oprava omítek VDJ Hněvín IV (09-11/2011)
 • Rekonstrukce BČOV, ČEPRO Roudnice n. L. (10-12/2011)
 • Stavební oprava VDJ Ciboušov (12/2011)
 • Oprava oplocení ČOV Lubenec, Holedeč a Vroutek (12/2011)
 • Výstavba IS pro 5 RD v obci Holedeč (03-05/2012)
 • Demolice podesty a základové desky budovy bývalé školy ul. Malínská, Žatec (05/2012)
 • Oprava propustku v k. ú. Velká Černoc (05/2012)
 • Stavební opravy VDJ Koštice, Louny - Čtyřlístek, Janov u Litvínova (06-09/2012)
 • Výstavba OC KIK Podbořany - přípojka vody, kanalizace, plynu, příprava území, zpevněné plochy, odvodnění zpevněných ploch + ORL, úprava místní komunikace, prodloužení plynovodu (06-08/2012)
 • Výměna šoupat na propojích VDJ STP Žatec (08-09/2012)
 • Realizace odběrného objektu vody Skiareál Klíny (09-10/2012)
 • Nátěry haly ČOV Louny (09-10/2012)
 • Demolice mostní váhy v obci Postoloprty, k.ú. Seménkovice (10-11/2012)
 • Rekonstrukce kanalizačního výtlaku, ul. Osvoboditelů, Žatec (10-11/2012
 • Realizace vodovodní přípojky Žatec, areál nemocnice (10-11/2012)
 • Rekonstrukce vodovodu, Chomutov, Pod Břízami (11-12/2012)
 • Vodovodní přípojka Selibice, p.p.č. 287/1 (11-12/2012) 
 • Příjezdová cesta a parkoviště ul. Malínská, Žatec (04-05/2013)
 • Rekonstrukce sociálního zařízení, provozní stř. SčVK Podbořany (04-06/2013)
 • Výstavba přístřešku pro kola, T-MOBILE Louny (05/2013)
 • Rozšíření splaškové kanalizace v ul. Mostecká, Braňany (06-07/2013)
 • Rozšíření vodovodu a kanalizace v ul. Mostecká, Žatec (07-08/2013
 • Rozšíření vodovodu v ul. Stroupečská, Žatec (08-09/2013)
 • Rozšíření vodovodu Černovka I a II, Žatec (08-09/2013)
 • Rekonstrukce vodovodu Kryry, Hluboká cesta (09-11/2013)
 • Stavební oprava sociálního zařízení, ČOV Louny, provozní budova (09-11/2013)
 • Stavební oprava oplocení, ČOV Kadaň (09-11/2013)
 • Dokončení povrchu komunikace v obci Liběšovice (10/2013)
 • Přeložení chodníku v obci Skupice (10-11/2013)
 • Rekonstrukce vodovodu, Chomutov, ul. Zahradní - kolektor (10-12/2013)
 • Plánované opravy komunikací 2014, ul. Erbenova - 3.část, Žatec (03-04/2014)
 • Plánované opravy komunikací 2014, ul. El.Krásnohorské - 3.část, Žatec (05-06/2014)  
 • Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Štědrého-Wolkerova, Louny (04-07/2014)
 • Parkoviště poliklinika, nemocnice a vjezd do areálu, Žatec (07-08/2014)
 • Tlaková kanalizační přípojka k loděnici Lokomotiva Žatec (06/2014)
 • Oprava havarijního stavu podezdívky oplocení areálu Nemocnice Žatec (07-09/2014)
 • Přechod pro chodce a rekonstrukce autobusových zastávek v obci Dobroměřice (08-09/2014)
 • Havarijní oprava LC V páži, Domoušice (09/2014)
 • Chodníky Chomutov ul. Kosmova, Stromovka, Děvínská, Lužická (08-10/2014)
 • Kanalizace a rozšíření vodovodu Žatec Loučky-Stroupečská (10-11/2014)
 • Oprava rozvodu vody Farma Nemilkov (11-12/2014)
 • Havarijní oprava panelových cest na revíru č.6-LS Žatec (12/2014)
 • Vodovodní a kanalizační přípojka, zařízení staveniště SMP, Velemyšleves (01-02/2015)
 • Rekonstrukce ul. Horova - I.etapa, Žatec (03-04/2015)
 • Výstavba oplocení z betonových tvarovek na p.p.č.386/42 v obci Bezděkov (04-07/2015)
 • Dešťová kanalizace Kněžice (05/2015)
 • Příjezdová komunikace k RD Bezděkov (05/2015)
 • Revitalizace obce Buškovice - chodník na Brody (04-05/2015)
 • Úprava zahrady, chodníků a schodiště, MŠ U Jezu Žatec (06-07/2015)
 • IS pro 11 RD, lokalita Na Barborce Podbořany (probíhá)
 • Oprava vodovodního řadu - 3.etapa, Kasárna kpt. Jasioka Žatec (07-09/2015)
 • Rozšíření vodovodu a kanalizace, požární nádrž, Brandov (08-09/2015)
 • Stavební oprava objektu VDJ Strojetice (09-10/2015)
 • Oprava betonového oplocení ČOV Louny (10/2015)
 • Oprava technologie ve VDJ, potrubí, armatury, VDJ Hřivice (09-10/2015)
 • Rekonstrukce čerpání a oprava zhlaví vrtu, zdroj vody Jánovka (10/2015)
 • Rekonstrukce čerpání a elektro, ČS Chrastín (09-11/2015)
 • Parkování v lokalitě ul. Vrchlického, Kamenný vršek Žatec (09-11/2015)
 • Oprava panelových cest na revíru č.7 Nečemice (09-11/2015)
 • Oprava mycí rampy vč.zpevněných ploch, ČOV Žatec (07-12/2015)
 • Oprava komunikace Pod Macerkou Žatec (02/2016)
 • Odkanalizování areálu s ČOV, areál Yacht Club Nechranice (02-04/2016)
 • Rekonstrukce přechodů na silnici I/27 Žatec (03-05/2016)
 • Rozšíření zpevněné plochy ze ZD před přístřeškem pro dopr.prostředky, VÚ Buškovice (05-06/2016)
 • Oprava povrchu vnitřního dvora Žižkovo nám. 81, Žatec (05-08/2016)
 • Havarijní oprava panelové cesty LC Oborní na revíru č.6 (06-08/2016)
 • IS pro výstavbu RD U Kolejí, Otvice (07-09/2016)
 • Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Mlýnská, Podbořany (08-09/2016)
 • Prodloužení osvětlení U Zastávky, Louny (09/2016)
 • Oprava ulice U Plynárny a spodní části ul. Nádražní schody Žatec (08-11/2016)
 • Plánované opravy komunikací 2016 Žatec, opravy chodníků v ul. Černobýla a Sv.Čecha (03-06/2017)
 • Oprava bezpečnostního přelivu VN ÚV Meziboří (04-05/2017)
 • Oprava kanalizace Věznice Drahonice (05-06/2017)
 • Oprava oplocení areálu TSM Žatec (05-06/2017)
 • Oprava povrchu ul. Nákladní a Karla IV., Žatec (06-08/2017)
 • Oplocení areálu SMP Postoloprty III. část (10/2017)
 • Rekonstrukce nohejbalových kurtů areál stadiónu Mládí Žatec (10-11/2017)
 • Oprava horní části ulice Nádražní schody, Žatec (11/2017 - probíhá)
 • Oprava chodníků v ul. Volyňských Čechů Žatec (03/2018 - probíhá)

 

       

 

Novinky

Spojili jsme služby, které spolu úzce souvisí. Díky tomu ušetříte významnou část prostředků.

Kontakt

ERKA Žatec s.r.o. 

Lounská 3022 , 438 01 Žatec 

IČ: 27326764           DIČ: CZ27326764

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného KS v Ústí nad Labem,  oddíl C, vložka 24522.

Spisová značka: C24522 vedená u KS v Ústí nad Labem

tel. spojení kancelář : 415 711 026, 724 719 478, 702 127 236

web: www.erka-zatec.cz
e-mail: erkazatec@seznam.cz 

Datová schránka: ts74hct                                                                                                                                                           

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
Partneři: Zemní práce -